Gamla böcker tillsammans med en turkosfärgad kruka

Om oss

Kooperativet OLJA (Oberoende Liv Jönköping Assistans) är en assistansanordnare som ägs av sina medlemmar, uppdragsgivarna.

Kooperativet OLJA har varit med ända sedan 1994 då rätten till personlig assistans kom. Under åren som gått har vi samlat på oss många viktiga erfarenheter av assistans till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar.
Erfarenheter som idag ligger till grund för den trygghet och service som vi ger våra uppdragsgivare och medarbetare.

Vi värnar om din livskvalitet och arbetar på ditt uppdrag.
Vi kan personlig assistans.

Vår historia

Kooperativet OLJA bildades 1992, två år innan LSS (Lagen om stöd och  service till vissa funktionshindrade) trädde i kraft.

Vi är i likhet med  flera andra kooperativa assistansanordnare påverkade av en  internationell ideologi - "Independent Living" - men vill använda oss av  svenska ord. Därför kallar vi oss: "Oberoende Liv Jönköpings Assistans" - OLJA.

En grupp personer med funktionsnedsatta familjemedlemmar startade 1989 en studiecirkel med mål att hitta nya lösningar på tekniska hjälpmedel, se över samhällets stöd samt påverka handikappolitiken. Gruppen kallade sig AHA (Aktiva Handikappade och Anhöriga) och verkade under cirka tre år.

Vid ett tillfälle gästades gruppen av en medlem från Kooperativet STIL som föreslog att även AHA skulle starta ett kooperativ. 1992 bildades därefter Kooperativet OLJA som en ideell förening med syfte att driva en hemtjänstliknande verksamhet.
   
Eftersom det var svårt att upprätta avtal med kommunerna beslutade Kooperativet OLJA att invänta beslutet för LSS som då låg som förslag och sedermera trädde i kraft 1994. Undantaget var Habo kommun som upprättade ett avtal med Kooperativet OLJA och redan 1993 administrerades 18 timmar assistans per vecka. Allt eftersom Försäkringskassan beviljade assistans för fler och fler personer med funktionsnedsättning anslöt sig nya medlemmar.

I början av 1994 bestod administrationen av två personer som arbetade cirka 25 procent vardera i sina egna hem. Redan i slutet av 1994 hade antalet medlemmar ökat till cirka 50 och administrationen hade utökats till fyra personer varav en arbetade heltid.

1999 arbetade fem anställda på administrationens kontor och antalet medlemmar hade stigit till cirka 70 personer.
Sedan några år tillbaka ligger antalet medlemmar i Kooperativet OLJA konstant och målet är att behålla ungefär samma antal medlemmar även i framtiden. Idag  har vi nästan 120 medlemmar och mer än 900 anställda personliga assistenter och arbetsledare.

Vill du veta mer om oss?

Kontakta vår vd Ulrika Karlborg, tfn: 036-38 70 95 eller vår LSS-ansvarig Annelie Söderström tel:036-38 70 91

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)